Tools

joomla-bg.net

Разработки за Джумла!

Лимит на FTP сесиите до четири

Поради опити за DoS атаки към FTP сървъра, броят на едновременните сесии от един IP адрес е ограничен на 4 в минута. Това количество важи и за броя на опитите за влизане в FTP акаунта от един IP адрес за минута.

След изчерпване на горното количество е необходимо да се изчака още една минута за да се осъществи връзка с  FTP сървъра.

Страница 12 от 16