Tools

joomla-bg.net

Разработки за Джумла!

ffmpeg инсталиран на хостинг сървъра!

Специално за любителите на галерии с възможност за съхраняване на видео файлове, инсталирахме ffmpeg.

Ffmpeg служи за създаване на малки картинки (thumbnails) от видеофайлове за предварителен преглед в галериите. Картинката се създава от първия кадър. Затова трябва да се има предвид, че ако първия кадър е черен екран или надписи, картинката ще отразява именно това.

Добавката е достъпна за всички хостинг планове.

Пътят за ffmpeg e /usr/bin