Tools

joomla-bg.net

Разработки за Джумла!

php.ini за всяка директория

Вече е възможно да имате php.ini за всяка директория. Това прави хостинг услугата универсална и може да се използва и за други PHP базирани системи за създаване на сайтове.

Ако искате да имате стойности, различни от тези, които са дефинирани в основния php.ini файл, можете да си създавате конфигурационен файл във всяка уеб директория.

Този файл няма глобален ефект, т.е. ако го има в основната директория, той няма да важи за нейните поддиректории.